Uzņēmuma jaunumi

Atbalsta saņēmēja SIA METSATEK ir noslēdzis 26.04.2023 līgumu Nr.SKV-L-2023/250  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.