Uzņēmuma jaunumi

SIA “Metsatek” noslēdzis līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģijas ražošanas avotu – saules paneļu sistēmu pašpatēriņa nodrošināšanai uzstādīšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 148.208 MWh, kā arī nodrošināts siltumnīcefekta gāzu samazinājums 10,76 CO2 ekvivalenta tonnu apmērā. Projekta kopējās izmaksas: 79 678,50 EUR, bet Atveseļošanās fonda (AF) finansējums sastāda 19 395,00 EUR.