Ziņas

Projekts “Jaunas tehnoloģijas izveide modulāro kokvedēju virsbūvju ieviešanai ražošanā” saņem grantu 351094,69 EUR apmērā no Norvēģijas. Projekta mērķis ir veicināt SIA “Metsatek” produktivitātes, eksportspējas un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot ražošanā jaunu produktu – saliekamu alumīnija/tērauda kokvedēja virsbūvi ar unikālu konstruktīvu risinājumu, kā arī ieviest inovatīvas tehnoloģijas tādā veidā ievērojami samazinot ietekmi uz vidi.

Finansējuma saņēmējs: SIA “Metsatek” | Sadarbības iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

——————–

Metsatek receives funding for Norway grant project

Project “Development of new technology for production of modular timber truck superstructures” receives a grant of EUR 351,094.69 from Norway. The objective of the project is to encourage export capacity and improve competitiveness of SIA Metsatek, by introducing a new product in production – prefabricated aluminium/steel timber truck superstructure with unique structural solution, as well as introduce innovational technologies, thus, considerably reducing environmental impact.

Beneficiary of funding: SIA “Metsatek” | Cooperation institution: Latvian Investment and Development Agency

Working together for a green, competitive and inclusive Europe